Mikä KIVET ry ?

SENIORINA TUTUSSA JOUKOSSA

IVY eli Kiinteistöalan Veteraanit IVY-Klubi ry (sääntömuutoksen yhteuydessä keväällä 2019 nimi muutettiin Kiinteistöalan veteraanit KIVET ry:ksi) perustettiin huhtikuussa 1993, kun 10 aktiivia havaitsi tarvetta veteraanitoiminnalle ja säännölliselle yhteydenpidolle. Mukana toiminnassa on laaja-alaisesti kiinteistöalan osaajia.

Osa jäsenistämme toimii edelleen alalla konsultteina tai taloyhtiöiden hallinnossa. Aktiivisilla henkilöillä on tarve seurata alaa ja ottaa osaa alan toimintaan.

Keskinäisten tapaamisten lisäksi tehdään yritysvierailuja ja retkiä. Yritysvierailuilla saamme tietoa alan kehityksestä ja  jaamme myös itse kokemuksiamme kiinteistöalan yrityksille. Vierailuja kiinteistöalan yrityksiin ja muihin toimijoihin (järjestöt, julkishallinto, ym.) on pyritty järjestämään kesäkautta lukuunottamatta kerran kuukaudessa. 

Joulun alla on kokoonnuttu joululounaan merkeissä.

Kesän retket suuntautuvat enimmäkseen kulttuuritapahtumiin ja -kohteisiin ja ne ovat yleensä avec.

Yhdistyksen toiminnasta ja historiasta voi lukea näiltä yhdistyksen kotisivuilta (www.ivyklubi.fi) . Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä myös näillä sivuilla. Sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Mikäli olet kiinnostunut yhdistyksestä ja sen toiminnasta,

TERVETULOA JOUKKOON !